POLITIKA PRIVATNOSTI


INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Ove informacije odnose se na obradu i korištenje osobnih podataka koju vrši društvo Subaru Italia S.p.A., sa sjedištem u L.go Negrelli 1, 38061 Ali (TN), Italija, i s administrativnom adresom via Montefeltro 6/A - 20156 Milan, REA TN - 120893 | Porezni broj 01181690213, PDV broj 01188480220, a usklađene su Uredbom (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: „GDPR”).

1. Identitet i kontakti Voditelja obrade podataka

Voditelj obrade podataka jest društvo Subaru Italia S.p.A. u osobi glavnog izvršnog direktora (dalje u tekstu: „Voditelj obrade podataka”). Budući da je voditelj obrade podataka osnovan na teritoriju Republike Italije, nije imenovan predstavnik.

2. Identitet i kontakti voditelja obrade podataka

Voditelj obrade podataka nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

3. Svrhe obrade i pravna osnova

Vaši podaci obrađuju se u sljedeće svrhe:

a) Za ugovorne svrhe i/ili povezano s izvršenjem već ugovorenih mjera, prilagođene posebnim zahtjevima ili na neki drugi način vezane uz prodaju vozila Subaru, u skladu s prodajnim ugovorom i kako bi se ispunile sve moguće zakonske obveze pri njegovom izvršenju. U tom slučaju suglasnost zainteresirane strane, izražena u skladu s ovim informacijama, stvara pravnu osnovu za obradu podataka. Pri tome treba odrediti da Subaruova politika zahtjeva poseban pristanak zainteresirane strane za obradu njenih podataka jer ti podaci mogu biti i posebna kategorija osobnih podataka (kao u slučaju zahtjeva za ugradnju pomoćnih funkcionalnosti za osobe s invalidnošću).

b) Kako bi se, tradicionalnim načinima i automatiziranim računalnim sustavima, slala izravna marketinška komunikacija, newsletteri, reklamni materijali koji uključuju i prodajne ili promotivne materijale koji se šalju putem e-maila, SMS ili za istraživanje i analizu tržišta. U tom slučaju, pristanak zainteresirane strane, a koji je u skladu s ovom politikom, predstavlja pravnu osnovu za obradu podataka.

c) Za aktivnosti kojima se utvrđuju navike ili preferencije putem profilacije. U tom slučaju, pristanak zainteresirane strane, a koji je u skladu s ovom politikom, predstavlja pravnu osnovu za obradu podataka.

d) Kako bi se izvršile obaveze vezane uz relevantne zakonske obaveze u svrhe navedene u točki a). U ovom slučaju pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza Voditelja obrade podataka da obradi te podatke u skladu s važećim zakonima.

e) kako bi se omogućila pravilna upotreba internetske stranice. Drugim riječima, internetska stranica upotrebljava tehničke kolačiće, navigacijske podatke, zapis o prethodnoj internetskoj stranici i varijable okruženja kao i netehničke kolačiće za izradu profila. Upotreba povezana s tehničkim kolačićima, navigacijskim podacima, zapisom o prethodnoj internetskoj stranici i varijablama okruženja nužna je za ugovorne svrhe povezane s pružanjem internetske stranice u skladu s uvjetima i odredbama http://www.subaru.hr/cookies. U skladu s člankom 6. točkom b) GDPR-a, obrada je nužna za izvršavanje ugovora, što čini pravnu osnovu. U vezi s netehničkim kolačićima za izradu profila, samostalna obrada podataka omogućuje pružanje navigacijskog iskustva prilagođenog korisniku zahvaljujući upotrebi profila. U ovom slučaju pravnu osnovu čini privola ispitanika, izražena u skladu a trenutačnim informacijama ispitaniku.

f) Prije slanja zahtjeva e-poštom na povremeno navedene adrese radi odgovaranja na određena pitanja. U tom vas pogledu molimo da ne navodite određene podatke (zdravstveno stanje, vjerska uvjerenja). Pravnu osnovu čini legitiman interes Voditelja obrade podataka da odgovori na te komunikacije.

4. Modaliteti iskazivanja privole

Privola, kad god bude zatražena, daje se klikom na sljedeće načine:

• Potpisivanjem dokumenta s informacijama na internetskoj stranici kod distributera vozila Subaru ili na sajamskim priredbama i događanjima.

• Potpisivanjem papirnatog dokumenta kod distributera.

• Klikom na potvrdni okvir unutar oglasa, vezano uz suglasnost (ili obnovljenu suglasnost) za obradu podataka na internetskim stranicama kojima upravlja Voditelj obrade podataka.

• Klikom na potvrdni okvir unutar oglasa.

5. Načini obrade i logika

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe navedene u točki 3a. (izvršavanje ugovornih i predugovornih obaveza), 3d. (izvršavanje zakonskih obaveza) i 3f. (odgovaranje na upite e-mailom) podaci će se obrađivati putem papirnatih dokumenata, računalnih programa i programa za upravljanje podacima o klijentima (CRM) koji će nam omogućiti bolje izvšavanje ugovorenih obaveza. Prikupljeni podaci mogu se dijeliti s distributerima Voditelja obrade podataka, kako bi bolje izvršavali predugovorne obaveze, kao i s uredima i ovlaštenim centrima.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe navedene u točki 3b. (marketinške svrhe), podaci će se obrađivati putem programa za automatsko slanje promotivnih materijala.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe navedene u točki 3c. (profiliranje) podaci se obrađuju putem CRM-a koji vam omogućuje da odredite svoje preferencije kako bismo vam mogli slati prilagođene promotivne materijale.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe navedene u točki 3d. (zakonske obaveze) podaci će se obrađivati putem papirnatih dokumenata, računalnih programa i korištenja programa za upravljanje podacima o klijentima (CRM)

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe navedene u točki 3e. Pogledajte dokument koji upućuje na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies; ovih informacija ispitaniku, upućuje se na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3b) ovih informacija ispitaniku (marketinške svrhe), obrada će se provoditi papirnatim putem ili automatiziranom logikom i CRM softverom.

6. Automatizirane odluke i izrada profila

Ako je ispitanik dao svoju privolu za obradu osobnih podataka u svrhe izrade profila, podaci mogu podlijegati procesu automatiziranog donošenja odluka putem specifičnog algoritma koji će utvrditi koje su komunikacije prikladnije za ispitanikov profil ili koje bi ga mogle više zanimati. Očekivana posljedica obrade koja se provodi na takav način jest, primjerice, pregled marketinških komunikacija prilagođenih korisniku. U svakom slučaju, ispitanik ima pravo na ljudsku intervenciju u procesu donošenja odluke Voditelja obrade podataka, pravo na izražavanje vlastitog stajališta, na dobivanje pojašnjenja odluke donesene nakon takve procjene i pravo na osporavanje odluke. U slučaju kad je dana privola za upotrebu tehničkih kolačića za izradu profila, upućuje se na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies.

7. Izvor osobnih podataka

Dobavljači voditelja obrade podataka prikupljat će i obrađivati samo podatke koje pruži ispitanik u skladu s ovim informacijama ispitaniku te na trgovinskim sajmovima i događajima ili slanjem poruke e-pošte. U vezi s obradom podataka koja se provodi u svrhu izrade profila, takvi podaci mogu biti međusobno povezani kako bi se dobile dodatne profilirane informacije. Ne obrađuju se podaci iz dostupnih javnih izvora. U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3e. ovih informacija ispitaniku, upućuje se na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies.

8. Primatelji i kategorije primatelja osobnih podataka

Primatelji osobnih podataka ispitanika mogu biti:

● komunikacijska društva koja provode aktivnosti komercijalne komunikacije i izrade profila uime voditelja obrade podataka te koja su odgovorna za obradu;

● dobavljači voditelja obrade podataka i ovlašteni servisi. Popis je dostupan na sljedećoj adresi: www.subaru.it;

● društva koja nude usluge informacijskog društva, posebice uključujući društva koja nude usluge hostinga;

● društva koja provode statistička istraživanja, kad god date povezanu privolu;

● revizorske kuće; trenutačna revizorska kuća jest EY;

● vlasti i nacionalni statistički sustav, kad god je obrada nametnuta zakonskim odredbama.

9. Kategorije podataka

Obrađivat će se osobni podaci ispitanika. U određenim slučajevima, nakon specifičnih zahtjeva, mogu se obrađivati podaci i u sljedećim kategorijama (specifični osobni podaci, na primjer oni koji govore o zdravstvenom stanju osobe). Ali, ti se podaci neće obrađivati u svrhu marketinga i / ili profiliranja. 10. Prijenos podataka Voditelj obrade podataka može namjeravati prenijeti osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji. Ti subjekti mogu biti:

● komunikacijska društva koja provode komunikacijske aktivnosti uime voditelja obrade podataka

● dobavljači voditelja obrade podataka

● ovlašteni dobavljači

● pružatelji komunikacijskih usluga

● podružnice ili matična društva.

Prijenos osobnih podataka prethodno navedenim subjektima, ako im je sjedište u trećoj zemlji ili je riječ o međunarodnoj organizaciji, provodi se u skladu s odlukom o prikladnosti Europske komisije kojom se ocjenjuje kako treća zemlja, teritorij ili jedan specifičan sektori li više njih u trećoj zemlji ili međunarodna organizacija osiguravaju primjerenu razinu zaštite prava ispitanika. Ako takva odluka ne postoji, voditelj obrade podataka – ako to ipak smatra primjerenim – zadržava pravo sklapanja zasebnih ugovora koji navedene subjekte obvezuju na donošenje primjerenih sigurnosnih te organizacijskih mjera kako bi ponudili odgovarajuća jamstva u vezi s pravima ispitanika. Podaci se mogu prenositi u sljedeće zemlje: Japan, Sjedinjene Američke Države. Da bi se dobio primjerak tih podataka ili da bi se saznalo na kojem su mjestu dostupni, zahtjev se može poslati na sljedeću adresu: Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156 Milan (MI), Italija, na ruke Odjela za pravna pitanja i usklađenost.

11. Vrijeme zadržavanja osobnih podataka

● Osobni podaci koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe iz točke 3a. (ugovorne i predugovorne obaveze) obrađuju se ne dulje od 10 godina od prestanka učinaka ugovora, a u slučaju zaključivanja istog. U slučaju predugovora, ne dulje od 10 godina od prestanka učinka predugovora.

● Osobni podaci koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe iz točke 3b. (marketinške svrhe) obrađuju se i čuvaju dok pojedinac ne uskrati privolu za obradu njegovih osobnih podataka.

● Osobni podaci koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe iz točke 3c. (profiliranje) obrađuju se i čuvaju ne dulje od 24 mjeseca otkad su prikupljeni.

● Osobni podaci koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe iz točke 3d. (zakonske obaveze) obrađuju se i čuvaju ne dulje od 10 godina od prestanka učinaka ugovora, a u slučaju zaključivanja istog. U slučaju predugovora, ne dulje od 10 godina od prestanka učinka predugovora.

● Osobni podaci koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe iz točke 3e. (kolačići i navigacijski podaci) zadržavaju se na razdoblje ne dulje od 12 mjeseci od pojedinog prikupljanja; Voditelj obrade podataka zadržava pravo da zatraži od pojedine osobe da obnovi vlastiti pristanak na obradu i/ili potvrdi već dane privole.

12. Opcionalna priroda privole i posljedice u slučaju nepostojanja privole

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3a. (ugovorne i predugovorne obaveze) predaja osobnih podataka je ugovorna obveza i uvjet za obavljanje pregovora i sklapanje ugovora. Zainteresirana strana ima pravo dati osobne podatke, u slučaju da su oni nepotpuni, ne može se zaključiti ugovor niti izvršiti ugovorna obveza.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3b. (marketinške svrhe) predaja osobnih podataka nije ugovorna osoba. Zainteresirana strana ima pravo dati osobne podatke, a u slučaju da su oni nepotpuni, neće biti moguće provesti pojedinu marketinšku aktivnost.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3c. (profiliranje) predaja osobnih podataka nije ugovorna osoba. Zainteresirana strana ima pravo dati osobne podatke, a u slučaju da su oni nepotpuni, neće biti moguće provesti profiliranje.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3d. (zakonske obaveze) predaja osobnih podataka je zakonska obaveza. U tom slučaju ste obavezi dati osobne podatke, a ako su oni nepotpuni neće se moći sklopiti ugovor.

● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3e. Objavljivanje osobnih podataka je zakonska obveza u vezi s tehničkim kolačićima, navigacijskim podacima, zapisu o prethodnoj internetskoj stranici i varijablama okruženja (bez obrade internetska stranica ne bi mogla ispravno funkcionirati), dok se u odnosu na tehničke kolačiće smatra fakultativnom. U ovom će slučaju nepotpuni podaci rezultirati nemogućnošću pružanja usluge prilagođene korisniku;

● U vezi s podacima koji se e-poštom povremeno šalju na komunicirane adrese kako bi se odgovorilo na vaša pitanja, u skladu s točkom 3f. ove politike privatnosti, u slučaju nedavanja privole za te podatke neće biti moguće odgovoriti na vaše zahtjeve.

13. Pravo na prigovor

Pojedinac ima pravo na prigovor kako je navedeno u nastavku:

● pravo, na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) GDPR-a, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade podataka više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade podataka dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

● Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takva marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

● Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

● Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89. stavka 1. GDPR-a, ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

14. Ostala prava 

Voditelj obrade podataka obavještava ispitanika o postojanju sljedećih njegovih prava:

● Pravo ispitanika na pristup: ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i ostalim posebnim informacijama u skladu s člankom 15. GDPR-a;

● Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade podataka ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave, u skladu s člankom 16. GDPR-a;

● Pravo na brisanje / pravo na zaborav: ispitanik ima pravo od Voditelja obrade podataka ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade podataka ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. GDPR-a;

● Pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima pravo od voditelja obrade podataka ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni uvjeti iz članka 18. GDPR-a;

● Pravo na prenosivost podataka: ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi u skladu s uvjetima navedenima u članku 20. GDPR-a.

15. Ostvarivanje prava

Zahtjev za ostvarivanjem prava naznačenih u ovim informacijama ispitaniku mora se uputiti izravno voditelju obrade podataka na e-adresu privacy@subaru.it. Uz to, ta se prava mogu ostvariti slanjem dopisa preporučenom poštom uz povratnicu na adresu Subaru Italia S.p.A., Via Montefeltro 6/A, 20156 Milan, Odjel za pravna pitanja i usklađenost. 16.  Ako to ispitanik izričito zatraži, informacije se mogu dati i usmeno, pod uvjetom da je identitet ispitanika dokazan, telefonskim pozivom.

INFORMACIJE ZA ISPITANIKA
Ove informacije za ispitanika odnose se ne obradu podataka koju vrši društvo Subaru Italia S.p.A., sa sjedištem u Ali (TN), L.go Negrelli 1, poštanski broj 38061 i s administrativnom adresom via Montefeltro 6/A - 20156 Milan, REA TN - 120893 | Porezni broj 01181690213, PDV broj 01188480220, te su usklađene s Uredbom (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: „GDPR”).

1. Identitet i kontakti voditelja obrade podataka
Voditelj obrade podataka jest društvo Subaru Italia S.p.A. u osobi glavnog izvršnog direktora Yamade Takashija (dalje u tekstu: „voditelj obrade podataka”). Budući da je voditelj obrade podataka osnovan na teritoriju Republike Italije, nije imenovan predstavnik.

2. Identitet i kontakti voditelja obrade podataka
IVoditelj obrade podataka nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

3. Svrhe obrade i pravna osnova
podaci ispitanika obrađuju se u sljedeće svrhe:
a) kako bi se omogućila pravilna upotreba internetske stranice. Drugim riječima, internetska stranica upotrebljava tehničke kolačiće, navigacijske podatke, zapis o prethodnoj internetskoj stranici i varijable okruženja kao i netehničke kolačiće za izradu profila. Upotreba povezana s tehničkim kolačićima, navigacijskim podacima, zapisom o prethodnoj internetskoj stranici i varijablama okruženja nužna je za ugovorne svrhe povezane s pružanjem internetske stranice u skladu s uvjetima i odredbama http://www.subaru.hr/cookies. U skladu s člankom 6. točkom b) GDPR-a, obrada je nužna za izvršavanje ugovora, što čini pravnu osnovu. U vezi s netehničkim kolačićima za izradu profila, samostalna obrada podataka omogućuje pružanje navigacijskog iskustva prilagođenog korisniku zahvaljujući upotrebi profila. U ovom slučaju pravnu osnovu čini privola ispitanika, izražena u skladu a trenutačnim informacijama ispitaniku.
b) Prije slanja zahtjeva e-poštom na povremeno navedene adrese radi odgovaranja na određena pitanja. U tom vas pogledu molimo da ne navodite određene podatke (zdravstveno stanje, vjerska uvjerenja). Pravnu osnovu čini legitiman interes voditelja obrade podataka da odgovori na te komunikacije.

4. Modaliteti iskazivanja privole
Privola, kad god bude zatražena, daje se klikom na određeni potvrdni okvir unutar oglasa.

5. Modaliteti obrade i logika
● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe navedene u točki 3a) ovih informacija ispitaniku, upućuje se na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies;
● U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3b) ovih informacija ispitaniku (marketinške svrhe), obrada će se provoditi papirnatim putem ili automatiziranom logikom i CRM softverom. https://www.subaru.it/cookies.

6. Automatizirane odluke i izrada profila
Ako je ispitanik dao svoju privolu za obradu osobnih podataka u svrhe izrade profila, podaci mogu podlijegati procesu automatiziranog donošenja odluka putem specifičnog algoritma koji će utvrditi koje su komunikacije prikladnije za ispitanikov profil ili koje bi ga mogle više zanimati.
Očekivana posljedica obrade koja se provodi na takav način jest, primjerice, pregled komercijalnih komunikacija prilagođenih korisniku. U svakom slučaju, ispitanik ima pravo na ljudsku intervenciju u procesu donošenja odluke voditelja obrade podataka, pravo na izražavanje vlastitog stajališta, na dobivanje pojašnjenja odluke donesene nakon takve procjene i pravo na osporavanje odluke. U slučaju kad je dana privola za upotrebu tehničkih kolačića za izradu profila, upućuje se na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies.

7. Izvor osobnih podataka
Dobavljači voditelja obrade podataka prikupljat će i obrađivati samo podatke koje pruži ispitanik u skladu s ovim informacijama ispitaniku te na trgovinskim sajmovima i događajima ili slanjem poruke e-pošte. U vezi s obradom podataka koja se provodi u svrhu izrade profila, takvi podaci mogu biti međusobno povezani kako bi se dobile dodatne profilirane informacije. Ne obrađuju se podaci iz dostupnih javnih izvora. U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3e) ovih informacija ispitaniku, upućuje se na dokument u kojemu se opisuju kolačići koji se upotrebljavaju, a koji se nalazi na http://www.subaru.hr/cookies.

8. Primatelji i kategorije primatelja osobnih podataka
Primatelji osobnih podataka ispitanika mogu biti:
● komunikacijska društva koja provode aktivnosti komercijalne komunikacije i izrade profila uime voditelja obrade podataka te koja su odgovorna za obradu;
● dobavljači voditelja obrade podataka i ovlašteni servisi. Popis je dostupan na sljedećoj adresi: www.subaru.it;
● društva koja nude usluge informacijskog društva, posebice uključujući društva koja nude usluge hostinga;
● društva koja provode statistička istraživanja, kad god date povezanu privolu;
● revizorske kuće; trenutačna revizorska kuća jest EY;
● vlasti i nacionalni statistički sustav, kad god je obrada nametnuta zakonskim odredbama.

9. Kategorije podataka
Obrađivat će se osobni podaci ispitanika.

10. Prijenos podataka
Voditelj obrade podataka može namjeravati prenijeti osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji. Ti subjekti mogu biti:
● komunikacijska društva koja provode komunikacijske aktivnosti uime voditelja obrade podataka
● dobavljači voditelja obrade podataka
● ovlašteni dobavljači
● pružatelji usluga društva za komunikaciju
● podružnice ili matična društva.
Prijenos osobnih podataka prethodno navedenim subjektima, ako im je sjedište u trećoj zemlji ili je riječ o međunarodnoj organizaciji, provodi se u skladu s odlukom o prikladnosti Europske komisije kojom se ocjenjuje kako treća zemlja, teritorij ili jedan specifičan sektori li više njih u trećoj zemlji ili međunarodna organizacija osiguravaju primjerenu razinu zaštite prava ispitanika. Ako takva odluka ne postoji, voditelj obrade podataka – ako to ipak smatra primjerenim – zadržava pravo sklapanja zasebnih ugovora koji navedene subjekte obvezuju na donošenje primjerenih sigurnosnih te organizacijskih mjera kako bi ponudili odgovarajuća jamstva u vezi s pravima ispitanika.
podaci se mogu prenositi u sljedeće zemlje: Japan, Sjedinjene Američke Države.
Da bi se dobio primjerak tih podataka ili da bi se saznalo na kojem su mjestu dostupni, zahtjev se može poslati na sljedeću adresu: Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156 Milan (MI), Italija, na ruke Odjela za pravna pitanja i usklađenost.

11. Vrijeme zadržavanja osobnih podataka
Osobni podaci koji se obrađuju i zadržavaju u svrhe iz točke 3a) (kolačići i navigacijski podaci) zadržavaju se na razdoblje koje ne prelazi 12 mjeseci od pojedinog prikupljanja;

Osobni podaci koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3b) ovih informacija ispitaniku (odgovor na zahtjeve poslane e-poštom) zadržavaju se tijekom razdoblja koje ne prelazi 12 mjeseci od prikupljanja podataka;

12. Opcionalna priroda privole i posljedice u slučaju nepostojanja privole
U vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u točki 3a) ovih informacija o obradi podataka, komunikacija osobnih podataka jest ugovorna zakonska obveza u vezi s tehničkim kolačićima, navigacijskim podacima, zapisu o prethodnoj internetskoj stranici i varijablama okruženja (bez obrade internetska stranica ne bi mogla ispravno funkcionirati), dok se u odnosu na tehničke kolačiće smatra fakultativnom. U ovom će slučaju nedostatak komunikacije tih podataka rezultirati nemogućnošću pružanja usluge prilagođene korisniku;
U vezi s podacima koji se e-poštom povremeno šalju na komunicirane adrese kako bi se odgovorilo na vaša pitanja, u skladu s točkom 3b) ovih informacija ispitaniku, u slučaju nedavanja privole za te podatke neće biti moguće odgovoriti na vaše zahtjeve.

13. Pravo na prigovor
Ispitanik ima pravo na prigovor kako je navedeno u nastavku:
● pravo, na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) GDPR-a, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade podataka više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade podataka dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
● Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takva marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
● Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
● Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89. stavka 1. GDPR-a, ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

14. Ostala prava
Il Voditelj obrade podataka obavještava ispitanika o postojanju sljedećih njegovih prava:
Pravo ispitanika na pristup: ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i ostalim posebnim informacijama u skladu s člankom 15. GDPR-a;
Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade podataka ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave, u skladu s člankom 16. GDPR-a;
Pravo na brisanje / pravo na zaborav: ispitanik ima pravo od voditelja obrade podataka ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade podataka ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. GDPR-a;
Pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima pravo od voditelja obrade podataka ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni uvjeti iz članka 18. GDPR-a;
Pravo na prenosivost podataka: ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi u skladu s uvjetima navedenima u članku 20. GDPR-a.

15. Ostvarivanje prava
Zahtjev za ostvarivanjem prava naznačenih u ovim informacijama ispitaniku mora se uputiti izravno voditelju obrade podataka na e-adresu privacy@subaru.it. Alternativno se ta prava mogu ostvariti slanjem dopisa takva učinka preporučenom poštom uz povratnicu na adresu Subaru Italia S.p.A., Via Montefeltro 6/A, 20156 Milan, Odjel za pravna pitanja i usklađenost.

16. Dostupnost informacija ispitaniku
Informacije ispitaniku dostupne su na sljedećoj adresi www.subaru.it/privacy kao i kod dobavljača voditelja obrade podataka. Ako to ispitanik izričito zatraži, informacije se mogu dati i usmeno, pod uvjetom da je identitet ispitanika dokazan, telefonskim pozivom.

© SUBARU CORPORATION. Sva prava pridržana. | Subaru Italia S.p.A.
Sjedište; Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Temeljni kapital: 2.600.000 €
Upravno sjedište: via Montefeltro 6/A – 20156 Milano
Društvo je podređeno upravljanju i usklađivanju društva Subaru Europe N.V/S.A
P.IVA 01188480220 Dioničko društvo s jednim članom društva.